"شركت  آذر شكن پارس، علاقمند به زندگي سبز شما می‌باشد" -----------  "AzarShekanPars.com"

صفحه اصلي
خدمات
تجهيزات آتش نشاني
خودروهاي آتش نشاني
خودروهاي وي‍ژه
تجهيزات خودروها
آيين نامه ها
گالري تصاوير
آموزش
افتخارات
درباره ما
تماس با ما

شركت آذرشكن پارس

علاقمند به زندگي سبز شما مي باشد

هستی، مجموعه‌ای هدفدار است كه خداوند متعال هر يك از موجودات را در آن با نظم و نظامی خاص آفريده است. به هر يك از مخلوقات خدا كه بنگريم دقت و نظم حيرت انگيزی را در آن می‌بينيم و پی به وجود خالق آن يعنی خداوند متعال می‌بريم .

هر يك از موجودات عالم از طرف خالق هستی هدايت شده‌اند و اين هدايت در خلقت آنها تعبيه شده است. بدين خاطر است كه هر يك از آنها بی آنكه تعليمی ديده باشند، راه حيات خود را به خوبی طی می‌كنند، هر چند كه برای انسان به خاطر جايگاه خاص او غير از هدايت تكوينی، هدايت تشريعی هم در نظر گرفته شده است.

ايمني موهبتي الهي ا ست كه خداوند متعال آن را به همة موجودات هستي عطا فرموده است .

موجودی نيست كه مجهز به سيستم ايمنی خدادادی نباشد، اما در اين ميان انسان بالاترين سيستم ايمنی خارجی را كه همان عقل، تفكر و تدبير است دارد ليكن به دلايلی استفاده بهينه از آن را مقّدم نشمرده و چون موجودی است اجتماعی، هميشه رشد عقل و فكرش منوط به رشد فرهنگ عمومی حاكم بر جامعه او بوده است. چنانچه فرهنگ ايمنی در يك جامعه بخوبی شناخته شده و جايگاه ويژه خود را پيدا كرده باشد، سيستم ايمنی انسانها هم در آن جامعه خود را فعال و پويا نشان می‌دهد. فرهنگ ايمنی مقوله‌ای لاينفك از فرهنگ زيست مدرن شهری است.

در اين راستا «شركت ايمني آذر شكن پارس» برای اولين بار در بين شركت‌های خدمات ايمنی و آتش نشانی امر اشاعه فرهنگ ايمنی را كه خود بخشی از فرهنگ محيط زيست شهری است، وظيفه خود دانسته و برای اولين بار در مقوله آتش نشانی و خدمات ايمنی اقدام به تهيه و انتشار يك جلد كتاب مفيد و آموزنده كرده است، لذا معتقديم ديكته نانوشته غلط ندارد و بدين سبب نوشتيم تا غلطهايمان را ولو اندک به ما گوشزده كنند تا در انجام اين وظيفه مقدس هم ديگران را شريک ثواب خود كرده باشيم وهم برای خدمت بيشتر به جامعه اسلامی تواناتر شويم. 

ساعت

 
آمار بازديدكنندگان
 

سايتهاي مرجع

سايت‌هاي فرهنگي، هنري
اخبار
موسيقی
اشعار شاعران معاصر و كهن
بانک و بیمه
 
تماس با مادرباره ما | خدمات | آموزشصفحه اصلی
Copyright © 2006, IRANROOF & ALFABEST. All rights reserved.